Chi tiết playlist

[VALENTINE] JPOP LOVER DAY

Total : 31 bài hát

Thời gian: 02:06:32

Phát ngẫu nhiên

ID: 538589


Danh sách playlist

Tên bài hát Nghệ sĩ Chất lượng Thời gian
1
I'M In Love With You -
320 kbps 00:03:41
2
Miracle Of Love -
320 kbps 00:04:46
3
Feel This Love - Hiroyuki Takami
Hiroyuki Takami
320 kbps 00:03:51
4
Komugiiro No Love Song - Rythem
Rythem
320 kbps 00:06:16
5
Make Love (He Said) - He & She
He & She
320 kbps 00:02:33
6
Funny Love - Miliyah
Miliyah
320 kbps 00:02:50
7
Ride On Love. - Hiroyuki Takami
Hiroyuki Takami
320 kbps 00:04:19
8
Love Me, I Love You - Miliyah
Miliyah
320 kbps 00:05:05
9
Saigo No I Love You - Miliyah
Miliyah
320 kbps 00:04:33
10
Better Days Sweet Love Side - Miliyah
Miliyah
320 kbps 00:04:41
11
Lovely - YOAKE
YOAKE
320 kbps 00:03:07
12
Love&Sweat - Zillion
Zillion
320 kbps 00:02:47
13
Senjono Love Letter - LANLAN SUZUKI
LANLAN SUZUKI
320 kbps 00:04:34
14
Ramen, I Love You - Shiori Tomita
Shiori Tomita
320 kbps 00:03:10
15
Wicked Love -
320 kbps 00:03:56
16
Our Love - Asmi
Asmi
320 kbps 00:02:20
17
Love & Like - NiziU
NiziU
320 kbps 00:02:52
18
Just Trust In Our Love - Mika Nakashima
Mika Nakashima
320 kbps 00:04:03
19
Under's Love - Nogizaka46
Nogizaka46
320 kbps 00:04:19
20
Love & Roll - Supercell
Supercell
320 kbps 00:04:55
21
This Is Love - Kana Nishino
Kana Nishino
320 kbps 00:03:59
22
Lots Of Love - Rei Yasuda
Rei Yasuda
320 kbps 00:03:39
23
True Love - Kana Nishino
Kana Nishino
320 kbps 00:03:44
24
キレイな人(Find Love) - Utada Hikaru
Utada Hikaru
320 kbps 00:04:37
25
Find Love - Utada Hikaru
Utada Hikaru
320 kbps 00:04:37
26
Love Is Blind - Kana Nishino
Kana Nishino
320 kbps 00:03:57
27
Best Of My Love - Rei Yasuda
Rei Yasuda
320 kbps 00:05:45
28
Love & Smile - Kana Nishino
Kana Nishino
320 kbps 00:05:06
29
Forever Love - Seiko Matsuda
Seiko Matsuda
320 kbps 00:04:10
30
We Are Love - Seiko Matsuda
Seiko Matsuda
320 kbps 00:04:36
31
Love Is All We Need - Kana Nishino
Kana Nishino
320 kbps 00:03:44