Chính Sách Bảo Mật

Công ty TNHH Truyền thông NCT (“NCT Media”) tôn trọng sự riêng tư và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân của người dùng (“Khách hàng”) theo chính sách này. NCT Media hiểu rằng thông tin cá nhân Khách hàng thuộc quyền sở hữu của Khách hàng và được pháp luật bảo vệ. Khi Khách hàng đăng ký tài khoản trên website xmusicstation.com thì điều đó được hiểu là Khách hàng đã chấp thuận các điều khoản và điều kiện của xmusicstation.com liên quan tới vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Dưới đây là những nội dung Chính sách bảo mật thông tin cá nhân mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng trên website xmusicstation.com nhằm mục đích:

(i) Đảm bảo việc lưu trữ thông tin của Khách hàng trên hệ thống NCT Media;

(ii) Hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến hàng hóa và dịch vụ của NCT Media;

(iii) Cung cấp hàng hóa và dịch vụ của NCT Media cho Khách hàng;

(iv) Cải thiện chất lượng dịch vụ;

(v) Cung cấp cho Khách hàng những thông tin mới nhất về hàng hóa, dịch vụ cũng như hoạt động của NCT Media;

(vi) Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;

(vii) Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến hàng hóa, dịch vụ của NCT Media;

(viii) Giải quyết những vấn đề về khiếu nại, tranh chấp (nếu có);

Khi Khách hàng thực hiện đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ tại website xmusicstation.com, Khách hàng sẽ cung cấp một số thông tin cần thiết như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, tên công ty, quốc gia,….

Khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với mọi thông tin khai báo và phải đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của thông tin khai báo. NCT Media không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan đến thông tin khai báo. Khách hàng phải bảo mật các thông tin đã khai báo trên website xmusicstation.com.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

NCT Media thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng trong phạm vi các thông tin Khách hàng cung cấp, với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Chính sách bảo mật này.

Khi cần thiết, NCT Media có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Khách hàng dưới các hình thức như: Gửi thư điện tử (thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về chính sách của NCT Media, …), liên hệ bằng điện thoại, gửi thư theo địa chỉ Khách hàng khai báo, ... Khách hàng có thể nhận được thư cung cấp thông tin sản phẩm mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc các thông tin khác liên quan đến NCT Media nếu Khách hàng đăng ký nhận email thông báo.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Khách hàng. Các trường hợp còn lại, thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của xmusicstation.com.

(i) Khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;

(ii) Trong trường hợp mà việc tiết lộ đó sẽ giúp NCT Media bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.

(iii) Trong trường hợp được Khách hàng đồng ý bằng bất kỳ hình thức nào.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Mọi thông tin khi thu thập được sẽ được lưu trữ và quản lý tại máy chủ của NCT Media tại địa chỉ:

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NCT

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà 678, tầng 19, 67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 7106 7678

Email: info@nct.vn

6. Phương thức và công cụ tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Bất cứ thời điểm nào, Khách hàng cũng có thể truy cập, kiểm tra và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các liên kết, phương thức thích hợp mà NCT Media cung cấp hoặc yêu cầu NCT Media kiểm tra, chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

Trong trường hợp Khách hàng biết được thông tin cá nhân của mình bị tiết lộ không phù hợp với Chính sách bảo mật này và/hoặc quy định pháp luật hoặc có khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi theo Chính sách bảo mật này, Khách hàng có thể gửi thông báo tới NCT Media theo thông tin quy định tại Mục 5 Chính sách này. Khi tiếp nhận thông tin từ Khách hàng, NCT Media sẽ tiến hành xác minh và trong trường hợp đúng theo phản ánh của Khách hàng, tùy từng mức độ, NCT Media sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

7. Thay đổi về Chính sách bảo mật

NCT Media có thể sẽ sửa đổi nội dung Chính sách bảo mật này khi xét thấy cần thiết và sẽ cập nhật công khai trên website xmusicstation.com.

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NCT